Отличното обслужване на клиентите започва преди някой да каже „здравей“
|

Отличното обслужване на клиентите започва преди някой да каже „здравей“

В продължение на предната статия, ето и следващите точки от вашият списък за одит на обслужването на клиенти. Важно е да запомните, че отличното обслужване на клиентите започва преди някой да каже „здравей“.

12. Обажданията се проверяват и прехвърлят ефективно.

Отличното обслужване на клиентите започва преди някой да каже „здравей“

Интелигентният бизнес разполага със системи за автоматично насочване на обаждащите се до правилните хора – напр. за да свържете клиентите в конкретни райони със съответните регионални офиси или да гарантирате, че обаждащите се по време на натоварен период не достигат до натоварена линия. Когато технологията не е налична, специалистите по обслужване на клиенти трябва да бъдат обучени безпроблемно да прехвърлят обаждания, като задават правилните въпроси и действат бързо.

Обажданията се проверяват и прехвърлят ефективно
Обажданията се проверяват и прехвърлят ефективно

13. Членовете на екипа поздравяват хората професионално и приятелски.

Има правилни и грешни начини да поздравите клиентите. Ето няколко добре работещи примера:

Започнете с поздрав. Това може да бъде „Здравейте“ или „Благодаря ви, че се обадихте“ или „Добро утро / следобед“ или комбинация от трите.

Кажете името на компанията. Обикновеното „Здравейте“ може да обърка повикващите. Те искат да знаят, че са се обадили на правилното място.

Предложете помощ. Можете да кажете „Как мога да ви помогна?“ или „С какво мога да ви бъдем полезни?“ или – когато пренасочвате повиквания, вместо да адресирате директно въпроси – „Как мога да насоча обаждането ви?“ Ако има въпрос, който трябва да зададете на всеки клиент („Какъв е номерът на вашият акаунт?“), Сега е моментът да го зададете – отново по професионален приятелски начин („Мога ли да получа номера на вашия акаунт, моля?“)

14. Предлагате обслужване на клиенти на повече от един език.

С настъпването на глобализацията и дигитализацията, бизнесът вече не може да си позволи да бъде напълно едноезичен. Трябва да предоставяте еднакво качество на услугата на всички, с които правите бизнес, независимо на кой език говорят. Научете как да преодолеете езиковата бариера.

Предлагате обслужване на клиенти на повече от един език
Предлагате обслужване на клиенти на повече от един език

Отличното обслужване на клиентите започва преди някой да каже „здравей“

15. Членовете на екипа практикуват активно слушане.

Обслужването на клиентите е свързано с клиента. Вашият бизнес трябва да покаже, че се интересувате от хората, които обслужвате, като наистина присъствате в разговори с клиенти. Това означава да слушате внимателно и никога да не пренебрегвате това, което клиентът иска или от което има нужда. Можете да практикувате активно слушане, като си водите бележки, предлагате малки словесни реплики („да, така е”, „мм-хмм“), повтаряте чутото и отговаряте по начини, които показват, че сте обръщали голямо внимание . Това е изкуство, но е лесно за научаване и овладяване.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.