Тествайте знанията и уменията си

Тестовете, които ще откриете тук имат за цел да ви помогнат да изградите добра професионална самооценка, а тя стои в основата на всеки успешен бизнес.

Как се справяте с управлението на времето си?

Проверете знанията си по Имейл Маркетинг

Колко ефективни са екипите, които обслужват клиентите ми?