Дигитален маркетинг
Дигитален маркетинг

Email marketing

 • Имейл маркетинг стратегия – идентифициране на вашата таргет аудитория; изготвяне на тактика за събиране на имейл листа; поставяне на конкретни цели за всяка кампания; оптимизация на имейл кампаниите ви(използване на персонализация, сегментация, A/B тестове)

 • Имейл маркетинг одит – задълбочен анализ на вашите имейл статистики за всяка отделна дестинация (gmail, hotmail, yahoo и тн); анализ на имейл хедърите; проверка на имейл конфигурацията; проверка на репутацията на домейна; изпращане на тест имейли към проблемните дестинации; план за действие

 • Анализ на статистики – анализ на open, click, bounce, unsub, spam рейтовете; изготвяне на план за подобряването им на база на анализираните данни

 • Трабълшутинг на деливерабилити проблеми – анализиране на ситуацията; намиране на източника/източниците на проблема; създаване на план за действие

 • Създаване на темплейти за кампании – създаване на готови темплейти за имейл кампании, съобразени с визията и целите на вашата компания

 • Изпращане на имейл кампании – изпращане на готови кампании до вашите списъци с имейл абонати в посочено от вас време

 • А/Б кампании – изпращане на две или повече тестови кампании с една цел, но с различна визия на част от имейл абонатите ви с цел да се избере най-успешният подход

 • Поддръжка и почистване на имейл листи – добавяне на нови абонати от различните маркетинг канали, които използвате и премахване на неактивни и невалидни адреси от листата

 • Тактики за създаване на качествени имейл листи – изготвяне на стратегия за набиране на имейл абонати, които имат или биха имали реален интерес към вашия бизнес

 • Аутентикация на DNS зона (SPF, DKIM и DMARC)– добавяне на SPF, DKIM и DMARC записи в DNS зоната на вашия домейн

 • Поддръжка на инбокс – изчистване на ненужните съобщения и реклами; сортиране на останалата кореспонденция в папки

Email marketing
Email marketing

Social media

 • Поддръжка на акаунти в социалните мрежи – изготвяне на стратегия, съобразена с вашите бизнес нужди; създаване на бизнес акаунт в съответната социална мрежа или изготвяне на одит, ако вече съществува такъв; изготвяне на месечен постинг календар, съобразен с цялостната ви маркетинг стратегия; настройка за автоматично публикуване на постовете на съответните дати

 • Създаване на Facebook страници и групи – създаване на Facebook (и/или Instagram) страници и групи за вашия бизнес, съобразени с визията и целите на компанията

 • Анализ на данните във Facebook Insights – анализ на резултатите от постовете ви (посещения на страницата, брой реакции на постове/реклами, брой абонати, до които е достигнал даден пост/реклама и тн.); възможност за създаване и добавяне на Facebook pixel на сайта ви за по-подробно наблюдение на поведението на вашите посетители

 • Публикуване и промотиране на фейсбук реклами – създаване на реклами и рекламни кампании във Facebook, съобразени с цялостната ви маркетинг стратегия

Social media
Social media

Misc

 • Организация на файлове в гугъл драйв/дропбокс – премахване на ненужни файлове; сортиране на съдържанието в папки; добавяне на нови файлове

 • Въвеждане на данни – въвеждане на данни в Word, Excel или друг софтуер

 • Powerpoint презентации – изготвяне на Powerpoint презентации по зададена от вас тема, съобразени с визията и целите на вашата компания

 • Онлайн проучвания – изготвяне на подробни онлайн проучвания на зададени от вас теми, оформени и поднесени в желания от вас формат

 • Подготовка на трейнинг материали – подготовка на трейнинг материали за фирмени или академични обучения, изготвени според вашите изисквания, оформени и поднесени в желания от вас формат

За повече информация, моля свържете се с нас на marketing@smartassistbg.com